Badania kontrolne w cukrzycy

Jakie badania warto wykonywać, chorując na cukrzycę?

Jak często kontrolować funkcjonowanie swojego organizmu, oprócz codziennych pomiarów glikemii?

Odpowiedź znajdziecie poniżej 🙂

W najnowszych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego znajdziemy informację, że 3-4 razy do roku warto zbadać HbA1c, ale wyjątkiem są osoby które na codzień korzystają z systemów monitorowania glikemii – u takich pacjentów dokładniejszym wskaźnikiem wyrównania glikemii jest TiR – czyli z angielskiego „Czas w zakresie”. Ale co to oznacza? Nic innego, jak określenie procentowo przez jaki okres czasu pacjent miał glikemie w zakresie docelowym (zalecana wartość: 70-180mg/dl)

Kolejnym ważnym parametrem jest cholesterol i jego rodzaje: Cholesterol całkowity, HDL-C, LDL-C, trigliderycy w surowicy krwi. U pacjentów powyżej 10 roku życia, nawet przy ustabilizowanych glikemiach zaleca się wykonywanie badania kontrolnie co 2 lata.

W tym samym odstępie czasu warto kontrolnie wykonywać badania w kierunku przewlekłych powiłań, a więc: stężenie kreatyniny, albuminuria, badanie ogólne moczu i wykonać konsultację okulistyczną. W przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników częstość kolejnych badań – indywidualnie według potrzeb.

Razem z cukrzycą, często pojawiają się choroby współistniejące – najczęściej są to problemy z funkcjonowaniem tarczycy lub celiakia. Wg ESPGHN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci) badania w kierunku celiakii – nawet jeśli nie występują objawy – badania przesiewowe zaleca się wykonywać co 2 lata.

Z kolei ocenę czynności tarczycy i ewentualnych schorzeń wykonuje się już w momencie zdiagnozowania cukrzycy i są to badania takie jak: TSH, fT4, anty-TPO i anty-TG (+ewentualnie USG) i następnie co 2 lata do pakietu badań pacjent powinien zbadać: TSH, anty-TPO, anty-TG.

 

Do wymienionych powyżej należy dołączyć kontrolnie:

  • Monitorowanie dojrzewania według skali Tannera
  • Ciśnienie tętnicze 

w trakcie każdej wizyty lub conajmniej 1-2 x w roku.

Życzę każemu diabetykowi, aby wszystkie wyniki były jak najdłużej w normie!

 

 

 

Bibliografia:

  1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Wskazania do hospitalizacji z przyczyn związanych z cukrzycą

Dzisiaj jak na Medyka przystało, wpis wprowadzający w tematy medyczne, szpitalne i nadal związane z cukrzycą.

Opisałam kilka wskazań do hospitalizacji, które mogą Nas spotkać, jako Diabetyków.
Czy Wy/Wasi bliscy, ze względu na cukrzyce, potrzebowaliście hospitalizacji?

Oby było ich jak najmniej, ale czasami potrzebna jest taka pomoc i warto z niej korzystać.

A więc do klasycznych wskazań do hospitalizacji z przyczyn związanych z cukrzycą należą:

-powikłania cukrzycy, które zagrażają życiu

-świeżo rozpoznana cukrzyca u dzieci i młodzieży

-długotrwała zła kontrola metaboliczna cukrzycy wymagająca monitorowania chorego w celu ustalenia przyczyn i modyfikacji prowadzonego leczenia

-zaostrzenie przewlekłych powikłań cukrzycy, które wymagają intensywnego leczenia

-ostre stany niezwiązane z cukrzycą, ale wpływające na stan zdrowia i potęgowane przez cukrzycę

-niekontrolowana lub świeżo wykryta cukrzyca w czasie ciąży

-rozwiązanie ciąży u kobiety z cukrzycą

-zamiar wprowadzenia intensywnej insulinoterapii lub leczenia przy zastosowaniu pompy insulinowej

 

 

Bibliografia:

  1. Drzewoski J.: Podręczny leksykon diabetologiczny; Wydanie IV, Łódź, 2016.